Antybiogram i badanie mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne przeprowadzane w gabinecie trychologicznym ma na celu wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki.

Trycholog pobiera za pomocą sterylnego narzędzia próbkę ze zmiany skórnej, a następnie poddawana jest ona analizie laboratorium. Badanie mikrobiologiczne jest procesem wieloetapowym. Pierwszy to posiew i hodowla drobnoustroju – trwa od 1 dnia do nawet kilku tygodni. Drugi etap badania to izolacja i identyfikacja drobnoustroju przy użyciu testów manualnych, półautomatycznych lub automatycznych. Trzecim etapem badania jest oznaczenie wrażliwości drobnoustroju na leki – antybiogram.

Przed pobraniem materiału nie należy myć głowy przez 24 godziny. Nie należy stosować kremów, maści oraz środków odkażających, a także kosmetyków – w tym szamponów – przeciwgrzybicznych.

Koszt badania – 100 zł

Czas trwania badania: 15 min